ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น บทเรียน 106 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาญี่ปุ่น :: บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล

loading

คำศัพท์ :: ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย

futoji 太字
ตัวหนา (ข้อความ)
tenpureーto テンプレート
แบบ
sentaku 選択
การตั้งค่า
bokkusu ni chekku maーku wo ire te kudasai ボックスにチェックマークを入れてください
ขีดกากบาทในกล่อง
fairu tensou ファイル転送
การถ่ายโอนไฟล์
roguon ログオン
เข้าสู่ระบบ
kiーwaーdo キーワード
คำหลัก
yuーzaー mei ユーザー名
ชื่อผู้ใช้
pasuwaーdo パスワード
รหัสผ่าน
dejitaru shomei デジタル署名
ลายเซ็นดิจิตอล
paburikkudomein パブリックドメイン
สาธารณะสมบัติ
taiiki haba 帯域幅
ช่วงความถี่ของคลื่น
banaー バナー
แบนเนอร์
aikon アイコン
ไอคอน
yoku aru shitsumon よくある質問
คำถามที่ถามบ่อย

เพิ่มเติม ภาษาญี่ปุ่น

บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ บทเรียน 1. เริ่ม: สวัสดี บทเรียน 2. เริ่ม: ผมพูด…นิดหน่อย บทเรียน 3. เริ่ม: พูดช้าลง บทเรียน 4. เริ่ม: กรุณาและขอขอบคุณ บทเรียน 5. เริ่ม: สรรพนาม บทเรียน 6. เริ่ม: คำถามสั้น บทเรียน 7. เริ่ม: ผมเป็น บทเรียน 8. เริ่ม: ตัวอย่างเช่น บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 12. หมายเลข: 21 ถึง 30 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว