บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาญี่ปุ่น :: บทเรียน 105 การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง

คำศัพท์

กลับ
modoru 戻る
ข้างหน้า
susumu 進む
บันทึก
hozon suru 保存する
ท่อง (เว็บ)
etsuran suru 閲覧する
ดาวน์โหลด
daunroーdo ダウンロード
ดำเนินงาน (ปฏิบัติการ)
jikkou suru 実行する
กด
kurikku クリック
ลาก
doraggu ドラッグ
ปล่อย
doroppu ドロップ
อัพเดท
koushin 更新
เมนูแบบเลื่อนลง
doroppudaunmenyuー ドロップダウンメニュー
หยุด
teishi 停止

บทเรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม