บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาญี่ปุ่น :: บทเรียน 104 การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต

คำศัพท์

หน้าแรก
hoーmupeーji ホームページ
อัพโหลด
appu roーdo アップロード
เลือก
sentaku suru 選択する
โฟลเดอร์
foruda フォルダ
แถบเครื่องมือ
tsuーru baー ツールバー
กลับไป
modoru 戻る
บุ๊กมาร์ก
okiniiri お気に入り
ที่ (@)
attomaーku アットマーク(@)
ทับ (/)
surasshu スラッシュ(/)
ทวิภาค (:)
koron コロン(:)

บทเรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม