บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาญี่ปุ่น :: บทเรียน 103 การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต

คำศัพท์

อินเทอร์เน็ต
intaーnetto インターネット
ลิงค์
rinku リンク
เชื่อมโยงหลายมิติ
haipaーrinku ハイパーリンク
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
intaーnettosaーbisupurobaidaー インターネットサービスプロバイダー
เครือข่าย
nettowaーku ネットワーク
เว็บไซต์
webu saito ウェブサイト
หน้าเว็บ
webu peーji ウェブページ
ที่อยู่หน้าเว็บ (URL)
webu peーji no adoresu ウェブページのアドレス
เว็บไซต์ที่เชื่อถือได้
anzen na webu saito 安全なウェブサイト
เบราว์เซอร์
burauza ブラウザ
เครื่องมือค้นหา
kensaku enjin 検索エンジン
เซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย
anzen na saーbaー 安全なサーバー

บทเรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม