ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น บทเรียน 99 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาญี่ปุ่น :: บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย

watashi ha hocchikisu wo sagashi te i masu 私はホッチキスを探しています
ผมกำลังมองหาเครื่องเย็บกระดาษ
gabyou 画鋲
เป๊ก
enpitsu 鉛筆
ดินสอ
hon 本
หนังสือ
kami 紙
กระดาษ
noーto ノート
สมุดบันทึก
suraido スライド
สไลด์
karendaー カレンダー
ปฏิทิน
teーpu テープ
เทป
watashi ha chizu wo mitsukeru hitsuyou ga ari masu 私は地図を見つける必要があります
ผมจำเป็นต้องหาแผนที่