ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น บทเรียน 98 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาญี่ปุ่น :: บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง

loading

คำศัพท์ :: ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย

hasami ha doko ni ari masu ka はさみはどこにありますか?
กรรไกรอยู่ที่ไหน
enpitsu kezuri 鉛筆削り
กบเหลาดินสอ
kurippu クリップ
คลิปหนีบกระดาษ
pen ga hitsuyou desu ペンが必要です
ผมต้องการปากกา
memo chou メモ帳
สมุดฉีก
jougi 定規
ไม้บรรทัด
fuutou 封筒
ซองจดหมาย
kitte 切手
แสตมป์
nori のり
กาว
keshigomu 消しゴム
ยางลบ