บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาญี่ปุ่น :: บทเรียน 97 ออฟฟิซ: อุปกรณ์

คำศัพท์

เครื่องแฟ็กซ์
fakkusu ki ファックス機
เครื่องถ่ายเอกสาร
kopiー ki コピー機
โทรศัพท์
denwa 電話
เครื่องพิมพ์ดีด
taipuraitaー タイプライター
เครื่องฉาย
purojekutaー プロジェクター
คอมพิวเตอร์
konpyuーta コンピュータ
จอภาพ
gamen 画面
เครื่องพิมพ์ทำงานหรือไม่
purinta ga dousa shi te i masu ka プリンタが動作していますか?
แผ่นดิสก์
disuku ディスク
เครื่องคิดเลข
dentaku 電卓

บทเรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม