ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น บทเรียน 95 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาญี่ปุ่น :: บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ

loading

คำศัพท์ :: ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย

anata ha matsubazue wo mo tte i masu ka あなたは松葉杖を持っていますか?
คุณมีไม้เท้าไหม
nenza 捻挫
เคล็ด
anata ha kossetsu shi te i masu あなたは骨折しています
คุณทำกระดูกหัก
watashi ha itami dome no kusuri ga hitsuyou desu 私は痛み止めの薬が必要です
ผมจำเป็นยาสำหรับอาการปวด
watashi ha kouketsuatsu de ha ari mase n 私は高血圧ではありません
ผมไม่ได้มีความดันโลหิตสูง
watashi ha ninshin shi te i masu 私は妊娠しています
ฉันตั้งท้อง
hosshin ga ari masu 発疹があります
ผมเป็นผื่น
kirikizu ga kansen shi te i masu 切り傷が感染しています
มีการติดเชื่อในแผลที่ถูกบาด
kono aza wo mi te kudasai このあざを見てください
ดูที่แผลฟกช้ำนี่
infuruenza インフルエンザ
ไข้หวัดใหญ่
watashi ha kaze wo hiki mashi ta 私は風邪をひきました
ผมมีอาการเป็นหวัด
watashi ha samuke ga shi masu 私は寒気がします
ผมมีอาการหนาวสั่น
itai kasho ha doko desu ka 痛い箇所はどこですか?
เจ็บที่ไหน
subete no kasho desu すべての箇所です
ทุกที่
shoujou ga de te dono kurai no kikan ga tachi masu ka 症状が出てどのくらいの期間が経ちますか?
นานแค่ไหนแล้วที่คุณรู้สึกแบบนี้
shoujou ga de te san nichi tachi masu 症状が出て3日経ちます
ผมได้รู้สึกแบบนี้มาเป็นเวลา 3 วันแล้ว
nanika kusuri wo fukuyou shi te i masu ka なにか薬を服用していますか?
คุณกินยาอะไรอยู่หรือเปล่า
hai, shinzou byou you desu はい、心臓病用です
ใช่ สำหรับหัวใจของผม