ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น บทเรียน 94 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาญี่ปุ่น :: บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ

loading

คำศัพท์ :: ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย

netsu ga ari masu ka 熱がありますか?
คุณมีไข้หรือไม่
hai, netsu ga ari masu はい、熱があります
ใช่ ผมมีไข้
kinou kara netsu ga ari masu 昨日から熱があります
ผมมีไข้ตั้งแต่เมื่อวาน
isha wo yon de morae masu ka 医者を呼んでもらえますか?
คุณจะกรุณาเรียกหมอให้ได้ไหม
isha ha itsu ki masu ka 医者はいつ来ますか?
เมื่อไหร่หมอจะมา
ashi ga itai desu 足が痛いです
เท้าของผมเจ็บ
korobi mashi ta 転びました
ผมล้ม
watashi ha jiko wo okoshi mashi ta 私は事故を起こしました
ผมประสบอุบัติเหตุ
kossetsu shi ta to omoi masu 骨折したと思います
ผมคิดว่าผมทำมันหัก
ansei 安静
พักบนเตียง
yutaka kan shippu 温感シップ
กระเป๋าไฟฟ้า
aisu pakku アイスパック
เจลเก็บความเย็น
tsuri houtai つり包帯
ผ้าคล้องแขนคนเจ็บ
gipusu houtai ga hitsuyou desu ギプス包帯が必要です
คุณจำเป็นต้องเข้าเฝือก

เพิ่มเติม ภาษาญี่ปุ่น

บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ