ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น บทเรียน 91 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาญี่ปุ่น :: บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง

loading

คำศัพท์ :: ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย

watashi ha konchuu ga suki de ha ari mase n 私は昆虫が好きではありません
ผมไม่ชอบแมลง
hachi 蜂
ผึ้ง
konnani takusan no hae ga itsu mo iru no desu ka こんなにたくさんのハエがいつもいるのですか?
มีแมลงวันเยอะอย่างนี้เสมอหรือ
dono shurui no kumo desu ka どの種類のクモですか?
แมงมุมชนิดไหน
imomushi 芋虫
หนอน
chou 蝶
ผีเสื้อ
tentou chuu てんとう虫
เต่าทอง
ari アリ
มด
kemushi 毛虫
บุ้ง
gokiburi ha kitanai desu ゴキブリは汚いです
แมลงสาบสกปรก
kore ha bouchuu zai desu これは防虫剤です
นี้คือยาขับไล่แมลง

เพิ่มเติม ภาษาญี่ปุ่น

บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ