ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น บทเรียน 90 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาญี่ปุ่น :: บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า

loading

คำศัพท์ :: ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย

koko ni kaeru ga takusan i masu ここに蛙がたくさんいます
ที่นี่มีกบหลายตัว
are ha yagi desu ka ? あれはヤギですか?
นั้นแพะใช่ไหม
kamo 鴨
เป็ด
oumu ha hanasu koto ga deki masu ka オウムは話すことができますか?
นกแก้วสามารถพูดคุยได้ไหม
kame 亀
เต่า
saru 猿
ลิง
hebi ni ha doku ga ari masu ka ヘビには毒がありますか?
งูมีพิษไหม
ushi 牛
วัว
tokage トカゲ
จิ้งจก
nezumi ネズミ
หนู
wani ワニ
จระเข้

เพิ่มเติม ภาษาญี่ปุ่น

บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ