ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น บทเรียน 89 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาญี่ปุ่น :: บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง

loading

คำศัพท์ :: ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย

doubutsu 動物
สัตว์
anata ha inu wo ka tte i masu ka あなたは犬を飼っていますか?
คุณมีสุนัขไหม
watashi ha neko arerugiー desu 私は猫アレルギーです
ผมแพ้แมว
watashi ha tori wo ka tte i masu 私は鳥を飼っています
ผมมีนกตัวหนึ่ง
usagi ウサギ
กระต่าย
mendo ri めんどり
ไก่
ondori おんどり
ไก่ตัวผู้
uma 馬
ม้า
watashi ha uma ga suki desu 私は馬が好きです
ผมชอบม้า
niwatori 鶏
ไก่
buta 豚
หมู

เพิ่มเติม ภาษาญี่ปุ่น

บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ