ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น บทเรียน 87 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาญี่ปุ่น :: บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น

loading

คำศัพท์ :: ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย

watashi ha sanpo ni ika nakere ba nari mase n 私は散歩に行かなければなりません。
ผมจำเป็นต้องไปเดินเล่น
watashi ha sanpo ni iki masu 私は散歩に行きます
ผมกำลังจะไปเดินเล่น
watashi ha terebi wo miru hitsuyou ha ari mase n 私はテレビを見る必要はありません
ผมไม่จำเป็นต้องดูโทรทัศน์
watashi ha eiga wo kanshou suru hitsuyou ha ari mase n 私は映画を鑑賞する必要はありません
ผมไม่จำเป็นต้องดูหนังนั่น
watashi ha konpyuーta wo shiyou shi nakere ba nari mase n 私はコンピュータを使用しなければなりません
ผมจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์
watashi ha toori wo oudan shi nakere ba nari mase n 私は通りを横断しなければなりません
ผมจำเป็นต้องข้ามถนน
watashi ha okane wo tsuiyasa nakere ba nari mase n 私はお金を費やさなければなりません
ผมจำเป็นต้องใช้จ่ายเงิน
watashi ha meーru de soushin shi nakere ba nari mase n 私はメールで送信しなければなりません
ผมจำเป็นต้องส่งทางไปรษณีย์
watashi ha retsu ni naraba naku te ha nari mase n 私は列に並ばなくてはなりません
ผมจำเป็นต้องยืนเข้าแถว
watashi ha ginkou ni nyuukin suru hitsuyou ha ari mase n 私は銀行に入金する必要はありません
ผมไม่จำเป็นต้องฝากเงินเข้าธนาคาร

เพิ่มเติม ภาษาญี่ปุ่น

บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน