ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น บทเรียน 86 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาญี่ปุ่น :: บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ

loading

คำศัพท์ :: ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย

watashi ha shashin wo toru no ga suki desu 私は写真を撮るのが好きです
ผมชอบถ่ายภาพ
watashi ha gitaー wo ensou suru no ga suki desu 私はギターを演奏するのが好きです
ผมชอบเล่นกีตาร์
watashi ha amimono wo suru no ga suki de ha ari mase n 私は編み物をするのが好きではありません
ผมไม่ชอบการถัก
watashi ha e wo egaku no ga suki de ha ari mase n 私は絵を描くのが好きではありません
ผมไม่ชอบทาสี
watashi ha dokusho ga suki desu 私は読書が好きです
ผมชอบอ่าน
watashi ha mokei hikouki wo tsukuru no ga suki de ha ari mase n 私は模型飛行機を作るのが好きではありません
ผมไม่ชอบสร้างเครื่องบินแบบจำลอง
watashi ha ongaku wo kiku no ga suki desu 私は音楽を聴くのが好きです
ผมชอบฟังเพลง
watashi ha kitte wo atsumeru no ga suki desu 私は切手を集めるのが好きです
ผมชอบสะสมแสตมป์
watashi ha utau koto ga suki de ha ari mase n 私は歌うことが好きではありません
ผมไม่ชอบร้องเพลง
watashi ha e wo egaku koto ga suki desu 私は絵を描くことが好きです
ผมชอบวาดรูป

เพิ่มเติม ภาษาญี่ปุ่น

บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล