ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น บทเรียน 85 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาญี่ปุ่น :: บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด

loading

คำศัพท์ :: ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย

watashi ha nikkouyoku wo shi tai desu 私は日光浴をしたいです
ผมอยากอาบแดด
watashi ha suijou sukiー ni iki tai desu 私は水上スキーに行きたいです
ผมอยากไปเล่นสกีน้ำ
watashi ha tsuri ni ha iki taku nai desu 私は釣りには行きたくないです
ผมไม่อยากไปตกปลา
watashi ha oyogi ni ha iki taku nai desu 私は泳ぎには行きたくないです
ผมไม่อยากไปว่ายน้ำ
watashi ha kouen ni iki tai desu 私は公園に行きたいです
ผมไม่อยากไปที่สวนสาธารณะ
watashi ha mizuumi ni iki tai desu 私は湖に行きたいです
ผมอยากไปที่ทะเลสาป
watashi ha kyanpu ni ha iki taku nai desu 私はキャンプには行きたくないです
ผมไม่อยากไปตั้งแคมป์
watashi ha seーringu ni ha iki taku nai desu 私はセーリングには行きたくないです
ผมไม่อยากไปล่องเรือใบ
watashi ha boーto nori ni ha iki taku nai desu 私はボート乗りには行きたくないです
ผมอยากไปพายเรือ
watashi ha sukiー wo shi tai desu 私はスキーをしたいです
ผมอยากเล่นสกี
watashi ha ryokou wo shi tai desu 私は旅行をしたいです
ผมอยากเดินทาง

เพิ่มเติม ภาษาญี่ปุ่น

บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง