ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น บทเรียน 83 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาญี่ปุ่น :: บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย

mizu 水
น้ำ
puーru プール
สระ
kanshi in 監視員
เจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตคนตกน้ำ
biーto ban ビート板
กระดานโฟมว่ายน้ำ
shunoーkeru シュノーケル
แว่นตาดำน้ำ
shunoーkeringu シュノーケリング
ดำน้ำดูปะการัง
saーfin サーフィン
เล่นกระดานโต้คลื่น
suiei 水泳
สระว่ายน้ำ
daibingu ダイビング
การดำน้ำ

เพิ่มเติม ภาษาญี่ปุ่น

บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต