ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น บทเรียน 81 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาญี่ปุ่น :: บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล

loading

คำศัพท์ :: ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย

kuーraー クーラー
เครื่องทำน้ำเย็น
sangurasu サングラス
แว่นตากันแดด
baketto バケット
ถัง
shaberu シャベル
พลั่ว
mizugi 水着
ชุดว่ายน้ำ
suiei pantsu 水泳パンツ
กางเกงว่ายน้ำ
boーru ボール
ลูกบอล
biーchi boーru ビーチボール
ลูกบอลชายหาด
biーchiparasoru ビーチパラソル
ร่มชายหาด
biーchi chea ビーチチェア
เก้าอี้ชายหาด
hiyake dome kuriーmu 日焼け止めクリーム
กันแดด
hiyake dome 日焼け止め
ครีมกันแดด
hiyake dome roーshon 日焼け止めローション
โลชั่นอาบแดด

เพิ่มเติม ภาษาญี่ปุ่น

บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน