ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น บทเรียน 78 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาญี่ปุ่น :: บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส

loading

คำศัพท์ :: ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย

choumi ryou 調味料
เครื่องปรุงรส
masutaーdo マスタード
มัสตาร์ด
kechappu ケチャップ
ซอสมะเขือเทศ
mayoneーzu マヨネーズ
มายองเนส
abura 油
น้ำมัน
su 酢
น้ำส้มสายชู
shio wo motto onegai shi masu 塩をもっとお願いします
มันยังต้องใส่เกลืออีก
komugiko 小麦粉
แป้ง
hachimitsu 蜂蜜
น้ำผึ้ง
jamu ジャム
แยม
oーto mugi オートムギ
ข้าวโอ๊ต
komugi 小麦
ข้าวสาลี

เพิ่มเติม ภาษาญี่ปุ่น

บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง