ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น บทเรียน 77 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาญี่ปุ่น :: บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล

loading

คำศัพท์ :: ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย

sakana 魚
ปลา
kai 貝
หอย
suzuki スズキ
ปลาแบส
sake サケ
ปลาแซลมอน
robusutaー ロブスター
กุ้งก้ามกราม
kani カニ
ปู
muーrugai ムール貝
หอยแมลงภู่
kaki カキ
หอยนางรม
tara タラ
ปลาค็อด
hamaguri ハマグリ
หอย
ebi エビ
กุ้ง
maguro マグロ
ปลาทูน่า
masu マス
ปลาเทราท์
karei カレイ
ปลาตาเดียว
same 鮫
ปลาฉลาม

เพิ่มเติม ภาษาญี่ปุ่น

บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์