ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น บทเรียน 75 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาญี่ปุ่น :: บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่

loading

คำศัพท์ :: ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย

watashi ha satou wo tabe rare mase n 私は砂糖を食べられません
ผมไม่สามารถกินน้ำตาล
shiriaru シリアル
ธัญญาหาร
kukkiー クッキー
คุกกี้
shugaー シュガー
น้ำตาล
watashi ha satou wo taberu koto ga yurusa re te i mase n 私は砂糖を食べることが許されていません
ผมไม่ได้รับอนุญาตให้กินน้ำตาล
roーru pan ロールパン
ขนมปังก้อน
bagetto バゲット
ขนมปังก้อนยาวๆ
doーnatsu ドーナツ
โดนัท
taruto タルト
พายขนาดเล็ก
dezaーto デザート
ขนมหวาน
keーki ケーキ
เค้ก
pan パン
ขนมปัง
sandoicchi サンドイッチ
แซนด์วิช

เพิ่มเติม ภาษาญี่ปุ่น

บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ