ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น บทเรียน 74 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาญี่ปุ่น :: บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์

loading

คำศัพท์ :: ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย

gyuuniku 牛肉
เนื้อวัว
ko gyuuniku 子牛肉
เนื้อลูกวัว
hamu ハム
แฮม
keiniku 鶏肉
ไก่
shichimenchou 七面鳥
ไก่งวง
kamo niku 鴨肉
เป็ด
beーkon ベーコン
เบคอน
hottodoggu ホットドッグ
ฮอทดอก
hanbaーgaー ハンバーガー
แฮมเบอร์เกอร์
suteーki ステーキ
เนื้อเสต็ก
butaniku 豚肉
เนื้อหมู
fireminyon フィレミニョン
เนื้อเสต็กแผ่นกลมเล็กๆ
soーseーji ソーセージ
ไส้กรอก
ramu choppu ラムチョップ
เนื้อแกะ
poーku choppu ポークチョップ
เนื้อหมูที่มีกระดูกติดอยู่ด้วย

เพิ่มเติม ภาษาญี่ปุ่น

บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ