ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น บทเรียน 69 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาญี่ปุ่น :: บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว

loading

คำศัพท์ :: ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย

shokuryou hin ten 食料品店
ร้านขายกับข้าว
shokuryou hin ten ga hirai te i masu 食料品店が開いています
ร้านขายกับข้าวเปิด
heiten 閉店
ปิด
shoppingu kaーto ショッピングカート
รถเข็นช้อปปิ้ง
kago かご
ตะกร้า
o bei ha ari masu ka お米はありますか?
มีข้าวไหม
kau 買う
ซื้อ
shiharau 支払う
จ่ายเงิน
dono tsuuro desu ka どの通路ですか?
อยู่ช่องไหน
seiniku ten 精肉店
ร้านขายเนื้อ
pan ya パン屋
เบเกอรี่
mizu ha doko ni ari masu ka 水はどこにありますか?
น้ำอยู่ที่ไหน
ryouri suru 料理する
ทำอาหาร
kazoku to issho ni yuushoku wo toru 家族と一緒に夕食を取る
ทานอาหารค่ำกับครอบครัว
onaka ga sui te i masu お腹がすいています
ผมหิว
shokuji no junbi wo suru 食事の準備をする
ตั้งโต๊ะ

เพิ่มเติม ภาษาญี่ปุ่น

บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง