ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น บทเรียน 68 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาญี่ปุ่น :: บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย

loading

คำศัพท์ :: ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย

taberu 食べる
กิน
nomu 飲む
ดื่ม
maneーjaー wo onegai shi masu マネージャーをお願いします
ฉันต้องการคุยกับผู้จัดการ
kore ha nani desu ka これは何ですか?
นี้คืออะไร
seikyuu sho 請求書
บิล
chippu チップ
เงินรางวัล
kurejittokaーdo ha tsukae masu ka クレジットカードは使えますか?
ผมจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหม
ikura desu ka いくらですか?
ผมต้องจ่ายคุณเท่าไหร่
seikyuu sho wo onegai shi masu 請求書をお願いします
กรุณาเก็บตังค์
betsu no kurejitto ha ari masu ka 別のクレジットはありますか?
คุณมีบัตรเครดิตอีกใบหนึ่งไหม
ryoushuu sho wo onegai shi masu 領収書をお願いします
ผมต้องการใบเสร็จ
toire ha doko desu ka トイレはどこですか?
ห้องน้ำอยู่ที่ไหน
ideguchi 出口
ทางออก
irikuchi 入口
ทางเข้า
subarashii saーbisu wo arigatou gozai mashi ta 素晴らしいサービスをありがとうございました
ขอบคุณสำหรับการบริการที่ดี

เพิ่มเติม ภาษาญี่ปุ่น

บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน