ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น บทเรียน 64 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาญี่ปุ่น :: บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร

loading

คำศัพท์ :: ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย

niku ga nama desu 肉が生です
เนื้อนี้ดิบ
rea de onegai shi masu レアでお願いします
ผมชอบเนื่อไม่สุกมาก
midiamu de onegai shi masu ミディアムでお願いします
ผมชอบเนื้อสุกปานกลาง
werudan ウェルダン
เนื้อสุกๆ
chihou ryouri wo tameshi te mi tai desu 地方料理を試してみたいです
ผมอยากลองอาหารพื้นบ้าน
tabemono arerugiー ga ari masu 食物アレルギーがあります
ผมแพ้อาหารหลายอย่าง
zairyou ha nani desu ka 材料は何ですか?
มันมีส่วนผสมอะไรบ้าง
donna shurui no niku desu ka どんな種類の肉ですか?
คุณมีเนื้อชนิดไหน

เพิ่มเติม ภาษาญี่ปุ่น

บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด