ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น บทเรียน 61 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาญี่ปุ่น :: บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา

loading

คำศัพท์ :: ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย

nekkuresu wo sagashi te i masu ネックレスを探しています
ผมกำลังมองหาสร้อยคอ
heiten jikan ha nan ji desu ka 閉店時間は何時ですか?
ร้านจะปิดกี่โมง
uridashi ha shi te i masu ka 売出しはしていますか?
มีอะไรที่ลดราคาไหม
genkin de harai masu 現金で払います
ผมจะจ่ายเป็นเงินสด
kono shouhin wo kiーpu shi te morae masu ka この商品をキープしてもらえますか?
คุณจองไว้ให้ผมได้ไหม
kurejittokaーdo ha tsukae masu ka クレジットカードは使えますか?
คุณรับบัตรเครดิตหรือไม่
kono shouhin wo koukan shi tai no desu ga この商品を交換したいのですが
ผมต้องการเปลี่ยนสิ่งนี้
henpin deki masu ka 返品できますか?
ผมคืนมันได้ไหม
kaiten 開店
เปิด
heiten 閉店
ปิด
hiruyasumi jikan heiten 昼休み時間閉店
ปิดพักอาหารกลางวัน
ryoushuu sho 領収書
ใบเสร็จรับเงิน
koshou shi te iru 故障している
บกพร่อง
koware te iru 壊れている
แตก
ideguchi 出口
ทางออก
irikuchi 入口
ทางเข้า
hanbai sutaffu 販売スタッフ
คนขาย
heiten jikan ha nan ji desu ka 閉店時間は何時ですか?
ร้านจะปิดกี่โมง

เพิ่มเติม ภาษาญี่ปุ่น

บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล