ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น บทเรียน 56 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาญี่ปุ่น :: บทเรียน 56. เที่ยวชมสถานที่: สถานที่

loading

คำศัพท์ :: ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย

kazan 火山
ภูเขาไฟ
kyoukoku 峡谷
หุบเขาลึก
mori 森
ป่า
sanmyaku 山脈
เทือกเขา
janguru ジャングル
ป่า
kawa 川
แม่น้ำ
hantou 半島
คาบสมุทร
biーchi ビーチ
ชายหาด
shicchi 湿地
บึง
maunten マウンテン
ภูเขา
oka 丘
เนินเขา
mizuumi 湖
ทะเลสาป
sabaku 砂漠
ทะเลทราย
taki 滝
น้ำตก

เพิ่มเติม ภาษาญี่ปุ่น

บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล