ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น บทเรียน 55 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาญี่ปุ่น :: บทเรียน 55. รอบเมือง: การคมนาคม

loading

คำศัพท์ :: ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย

koutsuu 交通
การขนส่ง
takushiー wo onegai shi masu タクシーをお願いします
ฉันต้องการแท็กซี่
haiattohoteru made onegai shi masu ハイアットホテルまでお願いします
ฉันจะไปโรงแรมไฮแอท
unchin ha ikura desu ka 運賃はいくらですか?
ค่าโดยสารเท่าไหร่
koutsuu 交通
การจราจร
herikoputaー ヘリコプター
เฮลิคอปเตอร์
hikouki 飛行機
เครื่องบิน
ressha 列車
รถไฟ
chikatetsu no eki 地下鉄の駅
สถานีรถไฟใต้ดิน
boーto ボート
เรือ
jitensha 自転車
รถจักรยาน
torakku トラック
รถบรรทุก
jidousha 自動車
รถ
basu バス
รถบัส
chuusha jou 駐車場
โรงจอดรถ
paーkingumeーtaー パーキングメーター
มีเตอร์เก็บค่าจอดรถ

เพิ่มเติม ภาษาญี่ปุ่น

บทเรียน 56. เที่ยวชมสถานที่: สถานที่ บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร