ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น บทเรียน 53 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาญี่ปุ่น :: บทเรียน 53. รอบเมือง: บนถนน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย

toori 通り
ถนน
kousaten 交差点
สี่แยก
koutsuu hyoushiki 交通標識
เครื่องหมายจราจร
kado 角
หัวถนน, มุม
gaitou 街灯
ไฟถนน
shingou 信号
สัญญาณไฟจราจร
hokou sha 歩行者
คนเดินเท้า
oodoori 大通り
ถนน
oudan hodou 横断歩道
ทางม้าลาย
hodou 歩道
ทางเท้า
toire トイレ
ห้องน้ำ
keshou shitsu 化粧室
ห้องอาบน้ำ

เพิ่มเติม ภาษาญี่ปุ่น

บทเรียน 54. รอบเมือง: ที่บาร์ บทเรียน 55. รอบเมือง: การคมนาคม บทเรียน 56. เที่ยวชมสถานที่: สถานที่ บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์