ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น บทเรียน 50 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาญี่ปุ่น :: บทเรียน 50. โรงแรม: สำนวนฉุกเฉิน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย

chotto ちょっと
มอง
kike 聞け
ฟัง
ki wo tsukero 気を付けろ
ระมัดระวัง
kasai da 火災だ
ไฟ
koko kara nigero ここから逃げろ
ออกไปจากที่นี่
tasuke te 助けて
ช่วย
tasuke te 助けて
ช่วยฉันด้วย
isoge 急げ
รีบเร่ง
tomare 止まれ
หยุด
keisatsu 警察
ตำรวจ
kinkyuu jitai desu 緊急事態です
มันเป็นเรื่องฉุกเฉิน

เพิ่มเติม ภาษาญี่ปุ่น

บทเรียน 51. รอบเมือง: สถานที่ บทเรียน 52. รอบเมือง: อยู่ที่ไหน บทเรียน 53. รอบเมือง: บนถนน บทเรียน 54. รอบเมือง: ที่บาร์ บทเรียน 55. รอบเมือง: การคมนาคม บทเรียน 56. เที่ยวชมสถานที่: สถานที่ บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก