ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น บทเรียน 41 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาญี่ปุ่น :: บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย

nimotsu shitsu 荷物室
ช่องกระเป๋า
toreー teーburu トレーテーブル
ถาดวางของ
tsuuro 通路
ทางเดินระหว่างที่นั่ง
retsu 列
แถว
zaseki 座席
ที่นั่ง
makura 枕
หมอน
heddo fon ヘッドフォン
หูฟัง
shiーtoberuto シートベルト
เข็มขัดนิรภัย
hyoukou 標高
ระดับความสูง
hijouguchi 非常口
ทางออกฉุกเฉิน
kyuumeidoui 救命胴衣
เสื้อชูชีพ
tsubasa 翼
ปีก
o bu 尾部
หาง

เพิ่มเติม ภาษาญี่ปุ่น

บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม บทเรียน 49. โรงแรม: เวลาที่จะไป บทเรียน 50. โรงแรม: สำนวนฉุกเฉิน บทเรียน 51. รอบเมือง: สถานที่ บทเรียน 52. รอบเมือง: อยู่ที่ไหน บทเรียน 53. รอบเมือง: บนถนน บทเรียน 54. รอบเมือง: ที่บาร์ บทเรียน 55. รอบเมือง: การคมนาคม บทเรียน 56. เที่ยวชมสถานที่: สถานที่ บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา