ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น บทเรียน 39 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาญี่ปุ่น :: บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง

loading

คำศัพท์ :: ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย

hippu ヒップ
สะโพก
momo もも
ต้นขา
shiri 尻
ก้น
ashi 足
เท้า
ashi 脚
ขา
hiza 膝
เข่า
ashikubi 足首
ข้อเท้า
fuku ra ha gi ふくらはぎ
น่อง
kakato かかと
ส้นเท้า
tsumasaki つま先
นิ้วเท้า

เพิ่มเติม ภาษาญี่ปุ่น

บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม บทเรียน 49. โรงแรม: เวลาที่จะไป บทเรียน 50. โรงแรม: สำนวนฉุกเฉิน บทเรียน 51. รอบเมือง: สถานที่ บทเรียน 52. รอบเมือง: อยู่ที่ไหน บทเรียน 53. รอบเมือง: บนถนน บทเรียน 54. รอบเมือง: ที่บาร์ บทเรียน 55. รอบเมือง: การคมนาคม บทเรียน 56. เที่ยวชมสถานที่: สถานที่ บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ