บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาญี่ปุ่น :: บทเรียน 35 คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่

คำศัพท์

เก่า
furui 古い
ใหม่
atarashii 新しい
หยาบ
arai 粗い
เรียบ
nameraka na 滑らかな
หนา
atsui 厚い
บาง
usui 薄い
เย็น (อากาศ)
samui 寒い
ร้อน (อากาศ)
atsui 暑い
ทั้งหมด
subete すべて
ไม่มี
nashi なし
ก่อน
mae ni 前に
หลังจาก
nochini 後に

บทเรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม