ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น บทเรียน 34 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาญี่ปุ่น :: บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย

loading

คำศัพท์ :: ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย

motto もっと
มากกว่า
yori sukunai より少ない
น้อยกว่า
tadashii 正しい
ถูกต้อง
ayama tta 誤った
ไม่ถูกต้อง
shiawase na 幸せな
มีความสุข
kanashii 悲しい
เสียใจ
seiketsu na 清潔な
สะอาด
kitanai 汚い
สกปรก
iki te iru 生きている
มีชีวิตชีวา, มีชีวิตอยู่
shin da 死んだ
ตาย
osoku 遅く
สาย
hayaku 早く
แต่แรก

เพิ่มเติม ภาษาญี่ปุ่น

บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม บทเรียน 49. โรงแรม: เวลาที่จะไป บทเรียน 50. โรงแรม: สำนวนฉุกเฉิน บทเรียน 51. รอบเมือง: สถานที่ บทเรียน 52. รอบเมือง: อยู่ที่ไหน บทเรียน 53. รอบเมือง: บนถนน บทเรียน 54. รอบเมือง: ที่บาร์