ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น บทเรียน 32 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาญี่ปุ่น :: บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย

tsumetai 冷たい
เย็น
atsui 熱い
ร้อน
akarui 明るい
สว่าง
kurai 暗い
มืด
warui 悪い
ไม่ดี
yoi 良い
ดี
ichi nin de 一人で
คนเดียว
issho ni 一緒に
พร้อมกับคนอื่น
nure ta ぬれた
เปียก
kawai ta 乾いた
แห้ง
to tomo ​​ ni ととも​​に
ด้วย
nashi ni なしに
ไม่มี

เพิ่มเติม ภาษาญี่ปุ่น

บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม บทเรียน 49. โรงแรม: เวลาที่จะไป บทเรียน 50. โรงแรม: สำนวนฉุกเฉิน บทเรียน 51. รอบเมือง: สถานที่ บทเรียน 52. รอบเมือง: อยู่ที่ไหน