ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น บทเรียน 31 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาญี่ปุ่น :: บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก

loading

คำศัพท์ :: ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย

kantan 簡単
ง่าย
muzukashii 難しい
ยาก
onaji 同じ
เหมือนกัน
chigau 違う
แตกต่าง
hiku 引く
ดึง
osu 押す
ดัน
sukunai 少ない
เล็กน้อย
ooi 多い
มากมาย
nagai 長い
ยาว
mijikai 短い
สั้น
nani mo nai 何もない
ไม่มีอะไร
nani ka 何か
บางสิ่งบางอย่าง

เพิ่มเติม ภาษาญี่ปุ่น

บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม บทเรียน 49. โรงแรม: เวลาที่จะไป บทเรียน 50. โรงแรม: สำนวนฉุกเฉิน บทเรียน 51. รอบเมือง: สถานที่