ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น บทเรียน 30 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาญี่ปุ่น :: บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก

loading

คำศัพท์ :: ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย

ookii 大きい
ใหญ่
chiisai 小さい
เล็ก
takai 高い
สูง
hikui 低い
สั้น, เตี้ย
wakai 若い
หนุ่ม
oi te iru 老いている
เก่า, แก่
yase te iru 痩せている
ผอม
futo tte iru 太っている
อ้วน
ue 上
ขึ้น
shita 下
ลง
shitsumon 質問
คำถาม
kaitou 回答
ตอบ

เพิ่มเติม ภาษาญี่ปุ่น

บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม บทเรียน 49. โรงแรม: เวลาที่จะไป บทเรียน 50. โรงแรม: สำนวนฉุกเฉิน