ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น บทเรียน 26 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาญี่ปุ่น :: บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร

loading

คำศัพท์ :: ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย

2011
ปีสองพันสิบเอ็ด
2012
ปีสองพันสิบสอง
2013
ปีสองพันสิบสาม
2014
ปีสองพันสิบสี่
2015
ปีสองพันสิบห้า
2016
ปีสองพันสิบหก
2017
ปีสองพันสิบเจ็ด
2018
ปีสองพันสิบแปด
2019
ปีสองพันสิบเก้า
kyou ha nan nichi desu ka 今日は何日ですか?
วันนี้เป็นวันอะไร
senshuu 先週
อาทิตย์ที่แล้ว
sengetsu 先月
เดือนที่แล้ว
raishuu 来週
อาทิตย์หน้า
raigetsu 来月
เดือนหน้า
rainen 来年
ปีหน้า
konya 今夜
คืนนี้
sakuya 昨夜
เมื่อคืน
ashita no asa 明日の朝
พรุ่งนี้เช้า
ototoi おととい
เมื่อวานซืน
myougonichi 明後日
วันมะรืนนี้
shuumatsu 週末
สุดสัปดาห์

เพิ่มเติม ภาษาญี่ปุ่น

บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน