ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น บทเรียน 25 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาญี่ปุ่น :: บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี

loading

คำศัพท์ :: ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย

tsuki 月
เดือนของปี
ichigatsu 1月
มกราคม
nigatsu 2月
กุมภาพันธ์
sangatsu 3月
มีนาคม
shigatsu 4月
เมษายน
gogatsu 5月
พฤษภาคม
rokugatsu 6月
มิถุนายน
shichigatsu 7月
กรกฎาคม
hachigatsu 8月
สิงหาคม
kugatsu 9月
กันยายน
juugatsu 10月
ตุลาคม
juuichigatsu 11月
พฤศจิกายน
juunigatsu 12月
ธันวาคม

เพิ่มเติม ภาษาญี่ปุ่น

บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ