ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น บทเรียน 23 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาญี่ปุ่น :: บทเรียน 23. คน: เพื่อน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย

rinjin 隣人
เพื่อนบ้าน
yuujin 友人
เพื่อน
jo tomodachi 女友達
เพื่อน (ผู้หญิง)
anata ha kekkon shi te i masu ka あなたは結婚していますか?
คุณแต่งงานหรือยัง
kekkon shi te dono kurai ni nari masu ka 結婚してどのくらいになりますか?
คุณแต่งงานนานแค่ไหนแล้ว
kanojo ha anata no gaーrufurendo desu ka 彼女はあなたのガールフレンドですか?
ผู้หญิงคนนั้นแฟนของคุณใช่ไหม
kare ha anata no boーifurendo desu ka 彼はあなたのボーイフレンドですか?
ผู้ชายคนนั้นแฟนของคุณใช่ไหม

เพิ่มเติม ภาษาญี่ปุ่น

บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน