ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น บทเรียน 22 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาญี่ปุ่น :: บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย

loading

คำศัพท์ :: ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย

otokonoko 男の子
เด็กผู้ชาย
onnanoko 女の子
เด็กผู้หญิง
josei 女性
ผู้หญิง
dansei 男性
ผู้ชาย
boーifurendo ボーイフレンド
แฟน(ชาย)
gaーrufurendo ガールフレンド
แฟน(หญิง)
itoko いとこ
ลูกพี่ลูกน้อง (หญิง)
itoko いとこ
ลูกพี่ลูกน้อง (ชาย)
oba 叔母
ป้า น้า อาหญิง
oji 叔父
ลุง อา ชาย
tsuma 妻
ภรรยา
otto 夫
สามี

เพิ่มเติม ภาษาญี่ปุ่น

บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง