ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น บทเรียน 21 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาญี่ปุ่น :: บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว

loading

คำศัพท์ :: ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย

keibo 継母
แม่เลี้ยง
mamachichi 継父
พ่อเลี้ยง
gishi imouto 義姉妹
น้องเลี้ยงที่เป็นผู้หญิง
gikyoudai 義兄弟
น้องเลี้ยงที่เป็นผู้ชาย
gifu 義父
พ่อตา
gibo 義母
แม่ยาย
gikei 義兄
พี่เขย
gishi 義姉
น้องสะใภ้
kanojo ha donata desu ka 彼女はどなたですか?
เธอคือใคร
kochira ha anata no okaasan desu ka こちらはあなたのお母さんですか?
นี่เป็นแม่ของคุณหรือ
anata no otousan ha dare desu ka あなたのお父さんは誰ですか?
คุณพ่อของคุณคือใคร
go shinseki desu ka ご親戚ですか?
คุณเป็นญาติเขาหรือป่าว
anata ha nan sai desu ka あなたは何歳ですか?
คุณอายุเท่าไหร่
anata no imouto nan sai desu ka あなたの妹は何歳ですか?
น้องสาวหรือพี่สาวของคุณอายุเท่าไหร่

เพิ่มเติม ภาษาญี่ปุ่น

บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน