ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น บทเรียน 20 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาญี่ปุ่น :: บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว

loading

คำศัพท์ :: ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย

hito 人
ผู้คน
haha 母
แม่
chichi 父
พ่อ
otouto 弟
พี่ชาย น้องชาย
shimai 姉妹
พี่สาว น้องสาว
musuko 息子
ลูกชาย
musume 娘
ลูกสาว
oi 甥
หลานชาย
mei 姪
หลานสาว
ojiichan おじいちゃん
คุณปู่ คุณตา
o baachan おばあちゃん
คุณย่า คุณยาย

เพิ่มเติม ภาษาญี่ปุ่น

บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน