ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น บทเรียน 18 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาญี่ปุ่น :: บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย

ushiro ni 後ろに
ข้างหลังของ
mae ni 前に
ข้างหน้าของ
yoko 横
ข้างๆ
migigawa no saisho no tobira 右側の最初の扉
ประตูแรกทางขวา
yon tsu me no shingou de usetsu 4つ目の信号で右折
ถึงไฟแดงที่สี่แล้วเลี้ยวขวา
wakari mashi ta ka 分かりましたか?
คุณเข้าใจผมไหม
kita 北
ทิศเหนือ
nishi 西
ทิศตะวันตก
minami 南
ทิศใต้
higashi 東
ทิศตะวันออก
migi ni 右に
ไปทางขวา
hidari ni 左に
ไปทางซ้าย
erebeーtaー ha ari masu ka エレベーターはありますか?
มีลิฟท์ไหม
kaidan ha doko ni ari masu ka 階段はどこにありますか?
บันไดอยู่ที่ไหน
dono houkou ni どの方向に?
ไปทางไหน
hidarigawa no ni tsu me no tobira 左側の2つ目の扉
ประตูที่สองด้านซ้าย
kaku de sasetsu 角で左折
ถึงหัวถนนข้างหน้าแล้วเลี้ยวซ้าย

เพิ่มเติม ภาษาญี่ปุ่น

บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน