ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น บทเรียน 17 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาญี่ปุ่น :: บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย

massugu mae ni 真っ直ぐ前に
ตรงไปเลย
ushiro ni 後ろに
ข้างหลัง
mae ni 前に
ข้างหน้า
chuu ni 中に
ข้างใน
soto ni 外に
ข้างนอก
koko ni ここに
ที่นี่
asoko ni あそこに
ที่นั่น
chikaku ni 近くに
ใกล้
tooku ni 遠くに
ไกล
kabe ni so tte 壁に沿って
ตามผนัง
kaku wo maga tta tokoro ni 角を曲がった所に
ตรงหัวมุม
desuku ni デスクに
ที่โต๊ะ
retsu ni 列に
ในแถว
shita kai ni 下階に
ชั้นล่าง
ue kai ni 上階に
ชั้นบน
rouka no saki ni 廊下の先に
เลยไปตามทางเดินในตึก

เพิ่มเติม ภาษาญี่ปุ่น

บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า