บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาญี่ปุ่น :: บทเรียน 15 หมายเลข: 1000 ถึง 10,000

คำศัพท์

หนึ่งพัน
1000
สองพัน
2000
สามพัน
3000
สี่พัน
4000
ห้าพัน
5000
หกพัน
6000
เจ็ดพัน
7000
แปดพัน
8000
เก้าพัน
9000
หนึ่งหมื่น
10000

บทเรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม