บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาญี่ปุ่น :: บทเรียน 14 หมายเลข: 100 ถึง 1000

คำศัพท์

หนึ่งร้อย
100
สองร้อย
200
สามร้อย
300
สี่ร้อย
400
ห้าร้อย
500
หกร้อย
600
เจ็ดร้อย
700
แปดร้อย
800
เก้าร้อย
900
หนึ่งพัน
1000

บทเรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม