บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาญี่ปุ่น :: บทเรียน 13 หมายเลข: 10 ถึง 100

คำศัพท์

สิบ
10
ยี่สิบ
20
สามสิบ
30
สี่สิบ
40
ห้าสิบ
50
หกสิบ
60
เจ็ดสิบ
70
แปดสิบ
80
เก้าสิบ
90
หนึ่งร้อย
100

บทเรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม