บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาญี่ปุ่น :: บทเรียน 10 หมายเลข: 0 ถึง 10

คำศัพท์

ตัวเลข
suuji 数字
หนึ่ง
1
สอง
2
สาม
3
สี่
4
ห้า
5
หก
6
เจ็ด
7
แปด
8
เก้า
9
สิบ
10

บทเรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม