ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น บทเรียน 8 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาญี่ปุ่น :: บทเรียน 8. เริ่ม: ตัวอย่างเช่น

loading

คำศัพท์ :: ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย

no の
ของ
no tame ni のために
สำหรับ
no の
ของ
baai 場合
ถ้า
kara から
ตั้งแต่
shikashi しかし
แม้ว่า
watashi tachi no 私たちの
ของเรา
ma ni 間に
ระหว่าง
tabun 多分
บางที
ue no 上の
บน
tatoeba 例えば
อย่างเช่น

เพิ่มเติม ภาษาญี่ปุ่น

บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 12. หมายเลข: 21 ถึง 30 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย