ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น บทเรียน 5 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาญี่ปุ่น :: บทเรียน 5. เริ่ม: สรรพนาม

loading

คำศัพท์ :: ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย

watashi 私
ฉัน
anata あなた
คุณ
kare 彼
เขาผู้ชาย
kanojo 彼女
เธอ
watashi tachi 私たち
พวกเรา
anata tachi あなたたち
พวกคุณ
karera 彼ら
พวกเขา
watashi no 私の
ของฉัน
anata no あなたの
ของคุณ
kare no 彼の
ของเขา
kanojo no 彼女の
ของเธอ
kono この
นี้
ano あの
นั้น
korera no これらの
เหล่านี้
arerano あれらの
เหล่านั้น

เพิ่มเติม ภาษาญี่ปุ่น

บทเรียน 6. เริ่ม: คำถามสั้น บทเรียน 7. เริ่ม: ผมเป็น บทเรียน 8. เริ่ม: ตัวอย่างเช่น บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 12. หมายเลข: 21 ถึง 30 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี